Navigace

Obsah

Informace pro občany

Místní poplatky Cena
Poplatek za odpad  
na osobu trvale hlášenou v obci / rok 700,- Kč
za stavbu sloužící k rekreaci / rok 700,- Kč
(poplatek hradí souhrnně vlastník nemovitosti)  
Poplatek pes  
Poplatek za 1. psa / rok 100,- Kč
Poplatek za 2. a dalšího psa / rok 150,- Kč
Tento poplatek hradí majitel psa.  
   
 

 

Ceník služeb poskytovaných obcí Cena

Půjčení traktoru/traktoru s vlekem   vč. práce

600 Kč / 1 hod, 300 Kč za každou započatou půl hodinu
Půjčení traktoru s navijákem 750 Kč / 1 hod
 

 

Tvrdé dřevo

Měkké dřevo

 

Při samotěžbě, úklidu po těžbě apod. se cena může lišit (s ohledem na terén, množství apod.) – cena bude stanovena po dohodě se zástupci obce.

1000 Kč / plnometr

750 Kč / plnometr

 

 

 

 

Hlášení v místním rozhlase 50,- Kč / 1 hlášení

Zapůjčení výhradně s obsluhou. Půjčení je možné po předchozí domluvě .

 

Kopírování a tisk dokumentů Cena
Černobíle:  
A4 jednostranně  1,50 Kč / ks
A4 oboustranně  2,- Kč / ks
A3 jednostranně  2,- Kč / ks
A3 oboustranně  3,- Kč / ks
Barevně:  
A4 jednostranně   2,- Kč / ks
A4 oboustranně   3,- Kč / ks

 

Zhotovení smluv Cena
do 5 výtisků 500,-
za každý další výtisk 50,- / ks

 

 

Nabídka služeb pro obec Anenskou Studánku:


Aleš Netušil, Ostrov 224, 561 22 

Tel.: 607224145

Zetor Proxima + vlek, nostnost 8 tun. 900 Kč/h nebo 40 Kč/km (nakládka, vykládka za každých započatých 15 min. 225 Kč). Písek, štěrk, kámen, hlína.

Zetor Proxima + svahový mulčovač, záběr 1,65 metrů 1000 Kč/h. Travnaté plochy, příkopy, firemní areály. Mulčování do průměru dřevin 40 mm.

Zetor Proxima + fekální návěs, obsah 4300 litrů, délka hadic 28 metrů.           Cena za jeden vývoz 4 m3 /3200 Kč. Doklad o likvidaci samozřejmostí.

Dále možno využití těžké brány o šířce 3 metry (kultivace pozemků po zemních pracích).

 

vizitka veterinář

vizitka veterinář