Navigace

Obsah

Stránka

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

7. 12. 2015 Zobrazit více

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami


Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
I . odvolává zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami vydané opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 10. července 2015 pod č.j. MULA 23375/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun) a opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 13. července 2015 pod č.j. MULA 23987/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).
II . odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015 ve výrokové části II. (pro odběr povrchových vod ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).

Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo, vlivem srážkové činnosti k podstatnému zlepšení stavu povrchových vod ve vodních tocích (během deseti dní „dvojité“ zvýšení průtoků ve vodních tocích nad hranicí minimálního zůstatkového průtoku s předpokládaným určitým stabilizováním stavu), čímž opadl důvod vydaných zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a zákazu nakládání s povrchovými vodami jejich odběru, vodoprávní úřad zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami a zákaz nakládání s povrchovými vodami – jejich odběr odvolal.
Vodoprávní úřad právnické a fyzické osoby však upozorňuje, že nakládání s povrchovými vodami (odběr za pomocí čerpadla…, převádění, akumulování, vzdouvání, využívání jejich energetického potencionálu ad.) je možné pouze na základě platného povolení opravňující nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek stanovených v daném rozhodnutí.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že, vzhledem k tomu, že hydrologická situace s podzemními vodami zůstává nezměněna, na hranici stavu mimořádně podnormálního a mírně podnormálního, bez významného zlepšení, zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní a vrtů na území ORP Lanškroun, tak jak byl vydán v opatření obecné povahy dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015, výrokovou části I., je nadále v platnosti.
Vodoprávní úřad v této věci dále upozorňuje, že uvedený zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr se týká i odběrů podzemních vod za účelem výroby sněhu, zasněžování apod. včetně akumulování těchto vod pro uvedené účely.

 

Celé znění opatření obecné povahy MÚ Lanškroun č.j. MULA 39890/2015 ZDE ke stažení


27. 11. 2015 Zobrazit méně

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)Dáváte cihly do pračky? ... my také ne. Dávejte i odpad tam, kam patří. Děkujeme, že třídíte (správně) !

25. 11. 2015 Zobrazit více

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladůMinisterstvo vnitra ČR informuje občany o odstávce systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovníh dokladů. V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o  cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

24. 11. 2015 Zobrazit více

Opakované výběrové řízení - strážník městské policie

Město Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka městské policie.

23. 11. 2015 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016Tříkrálová sbírka 2016 - tisková zpráva ze dne 9.11.2015

10. 11. 2015 Zobrazit více

Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

4. 11. 2015 Zobrazit více

Potřebujete radu nebo pomoc?

Potřebujete radu nebo pomoc?
Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?
Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?
Chcete něco změnit?
Kontaktujte sociální pracovníka, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.

4. 11. 2015 Zobrazit více

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

2. 11. 2015 Zobrazit více

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

21. 10. 2015 Zobrazit více

Stránka