Navigace

Obsah

Výkres základního členění území.

Hlavní výkres.

Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace.

Výkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn.

Koordinační nákres.

Výkres širších vztahů.

Výkres předpokládaných záborů půdních fondů.