Navigace

Obsah

Změna č. 1 ÚP Anenská Studánka ZDE ke stažení

 

Výkresy:

Výkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších územních vztahů

Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu