Navigace

Obsah

Stránka

Prevence do každé rodiny - červenec 2014

Prevence do každé rodiny - červenec 2014Zpravodaj Prevence do každé rodiny si můžete stáhnout po kliknutí na "více"

4. 7. 2014 Zobrazit více

Oznámení pro občany

Oznámení občanům o uzavření obecního úřadu z důvodu dovolené.

25. 6. 2014 Zobrazit více

Zpravodaj TECHNOhrátky - červen 2014

Zpravodaj TECHNOhrátky - červen 2014

25. 6. 2014 Zobrazit více

Tisková zpráva - snížení nákladů na elektřinu

Samosprávy Orlicka a Lanškrounska snížily cenu silové elektřiny

2. 6. 2014 Zobrazit více

VÝSTRAHA ČHMÚ


                 VÝSTRAHA ČHMÚ

        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2014/36

Vydaná: středa 28.05.2014 11:51  (09:51 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Plzeňský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 21:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Ústecký
        Vysočina
        od středy 28.05.2014 12:00  do středy 28.05.2014 23:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 06:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Ústecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 21:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Plzeňský
        Jihočeský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 15:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský
        od středy 28.05.2014 12:00  do středy 28.05.2014 23:00

 

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2014/35
Tato výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí intenzity bouřek pro kraje Vysočina
a Zlínský a prodlužuje výskyt bouřek v krajích na severu a severovýchodě
Moravy a ve Slezsku. Zároveň přidává výstrahu na vydatný déšť pro Plzeňský
a Jihočeský kraj a stupně povodňové aktivity pro všechny kraje zasažené
intenzivní srážkovou činností (bouřky, vydatný déšť).

Do střední Evropy zasahuje od východu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu.
Během noci na čtvrtek začne přes naše území od severu postupovat od severu
studená fronta. Za ní k nám pronikne chladnější vzduch.

Ve středu a v noci na čtvrtek se budou místy vyskytovat velmi silné bouřky,
které budou opět doprovázeny zejména přívalovými srážkami s úhrny kolem 50
mm a také kroupami. Méně intenzivní (silné) bouřky očekáváme v kraji
Jihomoravském, kde se mohou úhrny ojediněle pohybovat kolem 35 mm.
Zeslabení bouřkové činnosti očekáváme v oblasti Čech a Vysočiny v průběhu 1.
 poloviny noci na čtvrtek a na severu Moravy a ve Slezsku ve čtvrtek ráno.
Během čtvrtka budou srážky pokračovat ve formě deště, který bude na
přecházející frontě od severu trvalý. Zeslabení a následné ustávání srážek
předpokládáme od severu ve čtvrtek odpoledne, na jihu území ve večerních
hodinách.

V oblasti západních a jihozápadních Čech se bude vyskytovat trvalý a
vydatný déšť po většinu období středy, noci na čtvrtek a čtvrtka, kdy
spadne 10-40 mm, ojediněle kolem 50 mm srážek. Intenzita srážek může být ve
středu přes den ojediněle zesílena bouřkovou činností.

V důsledku očekávané intenzivní srážkové činnosti během dnešního dne
předpokádáme opětovné vzestupy na horních úsecích nejvíce postižených
povodí (zejména Klabava a Úslava), kde hladiny opět mohou dosáhnout úroveň
3. SPA. Na  ostatních tocích v povodí Berounky lze očekávat dosažení 1. SPA
a ojediněle nelze vyloučit dosažení vyšších stupňů SPA. Na dolním toku
Berounky v profilu Beroun předpokládáme dosažení 1. SPA kolem zítřejšího
poledne.

Vzhledem k vysoké nasycenosti území může dojít při očekávaných bouřkách s
přívalovými srážkami k lokálnímu zatopení povrchovým odtokem a ke vzestupům
menších vodních toků, s možností dosažení úrovně SPA.

V Praze nelze během zítřka vyloučit mírné překročení 1.SPA, a to v důsledku
zvýšeného přítoku z Berounky a manipulací na VD Vrané.

--+ V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých  koryt,
 zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů
apod.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/
        http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: A,S,P,C,E,H,L,U,J,B,Z,M,T,

CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)


28. 5. 2014 Zobrazit méně

Informace pro občany - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

informace o  podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle § 36 odst. 3 zák. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

21. 5. 2014 Zobrazit více

Propagační akce Místní akční skupiny Lanškrounsko

Propagační akce Místní akční skupiny Lanškrounskopři Dni školy SZeŠ Lanškroun dne 10.5.2014

14. 5. 2014 Zobrazit více

Kino Lanškroun - květen 2014

Kino Lanškroun - květen 2014Kino Lanškroun - květen 2014

24. 4. 2014 Zobrazit více

Záchranná stanice živočichů - Zelené Vendolí

Záchranná stanice volně žijících živočichů Zelené Vendolí, Vendolí 42, tel: 604 830 851.

20. 2. 2014 Zobrazit více

Ztratil se pes

Ztratil se pesHledá se pes Vincent, ztracen 12.02.2014 z Lukové - Květná. Volejte 606634427.

20. 2. 2014 Zobrazit více

Stránka