Navigace

Obsah

Stránka

Volby do zastupitelstva obce

Informace o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Anenská Studánka.

7. 10. 2014 Zobrazit více

Hledáme osobnosti Pardubického kraje

Hledáme osobnosti Pardubického krajeZnáte někoho ve svém okolí, kdo si zaslouží ocenit za své zásluhy o Pardubický kraj? Nebo zachránil něčí život? Letos podruhé můžete tyto osobnosti nominovat v kategoriích:
-Za zásluhy o Pardubický kraj
-Cena Michala Rabase za záchranu

7. 10. 2014 Zobrazit více

Zpravodaj Odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje

Zpravodaj Odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje - září 2014

29. 9. 2014 Zobrazit více

Zpravodaj Odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje

Zpravodaj Odboru školství a kultury KrÚ Pardubického krajePřečtěte si srpnový bulletin k tématům regionálního školství

1. 9. 2014 Zobrazit více

DŮLEŽITÉ!!! Tisková zpráva k rušení účtů bývalých finančních úřadů

DŮLEŽITÉ!!! Tisková zpráva k rušení účtů bývalých finančních úřadůUpozorňujeme, že od 1.1.2013 byly zrušeny účty původních finančních úřadů. Nové číslo účtu je: 77622561/0710

18. 7. 2014 Zobrazit více

Prevence do každé rodiny - červenec 2014

Prevence do každé rodiny - červenec 2014Zpravodaj Prevence do každé rodiny si můžete stáhnout po kliknutí na "více"

4. 7. 2014 Zobrazit více

Oznámení pro občany

Oznámení občanům o uzavření obecního úřadu z důvodu dovolené.

25. 6. 2014 Zobrazit více

Zpravodaj TECHNOhrátky - červen 2014

Zpravodaj TECHNOhrátky - červen 2014

25. 6. 2014 Zobrazit více

Tisková zpráva - snížení nákladů na elektřinu

Samosprávy Orlicka a Lanškrounska snížily cenu silové elektřiny

2. 6. 2014 Zobrazit více

VÝSTRAHA ČHMÚ


                 VÝSTRAHA ČHMÚ

        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2014/36

Vydaná: středa 28.05.2014 11:51  (09:51 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Plzeňský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 21:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Ústecký
        Vysočina
        od středy 28.05.2014 12:00  do středy 28.05.2014 23:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 06:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Ústecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 21:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Plzeňský
        Jihočeský
        od středy 28.05.2014 12:00  do čtvrtka 29.05.2014 15:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský
        od středy 28.05.2014 12:00  do středy 28.05.2014 23:00

 

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2014/35
Tato výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí intenzity bouřek pro kraje Vysočina
a Zlínský a prodlužuje výskyt bouřek v krajích na severu a severovýchodě
Moravy a ve Slezsku. Zároveň přidává výstrahu na vydatný déšť pro Plzeňský
a Jihočeský kraj a stupně povodňové aktivity pro všechny kraje zasažené
intenzivní srážkovou činností (bouřky, vydatný déšť).

Do střední Evropy zasahuje od východu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu.
Během noci na čtvrtek začne přes naše území od severu postupovat od severu
studená fronta. Za ní k nám pronikne chladnější vzduch.

Ve středu a v noci na čtvrtek se budou místy vyskytovat velmi silné bouřky,
které budou opět doprovázeny zejména přívalovými srážkami s úhrny kolem 50
mm a také kroupami. Méně intenzivní (silné) bouřky očekáváme v kraji
Jihomoravském, kde se mohou úhrny ojediněle pohybovat kolem 35 mm.
Zeslabení bouřkové činnosti očekáváme v oblasti Čech a Vysočiny v průběhu 1.
 poloviny noci na čtvrtek a na severu Moravy a ve Slezsku ve čtvrtek ráno.
Během čtvrtka budou srážky pokračovat ve formě deště, který bude na
přecházející frontě od severu trvalý. Zeslabení a následné ustávání srážek
předpokládáme od severu ve čtvrtek odpoledne, na jihu území ve večerních
hodinách.

V oblasti západních a jihozápadních Čech se bude vyskytovat trvalý a
vydatný déšť po většinu období středy, noci na čtvrtek a čtvrtka, kdy
spadne 10-40 mm, ojediněle kolem 50 mm srážek. Intenzita srážek může být ve
středu přes den ojediněle zesílena bouřkovou činností.

V důsledku očekávané intenzivní srážkové činnosti během dnešního dne
předpokádáme opětovné vzestupy na horních úsecích nejvíce postižených
povodí (zejména Klabava a Úslava), kde hladiny opět mohou dosáhnout úroveň
3. SPA. Na  ostatních tocích v povodí Berounky lze očekávat dosažení 1. SPA
a ojediněle nelze vyloučit dosažení vyšších stupňů SPA. Na dolním toku
Berounky v profilu Beroun předpokládáme dosažení 1. SPA kolem zítřejšího
poledne.

Vzhledem k vysoké nasycenosti území může dojít při očekávaných bouřkách s
přívalovými srážkami k lokálnímu zatopení povrchovým odtokem a ke vzestupům
menších vodních toků, s možností dosažení úrovně SPA.

V Praze nelze během zítřka vyloučit mírné překročení 1.SPA, a to v důsledku
zvýšeného přítoku z Berounky a manipulací na VD Vrané.

--+ V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok
vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých  koryt,
 zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů
apod.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním
okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného
sboru ČR.
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/
        http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: A,S,P,C,E,H,L,U,J,B,Z,M,T,

CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)


28. 5. 2014 Zobrazit méně

Stránka