Navigace

Obsah

Stránka

Pardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém krajiPardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

21. 12. 2015 Zobrazit více

Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného

Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočnéhoTisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného

8. 12. 2015 Zobrazit více

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

7. 12. 2015 Zobrazit více

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu, odvolává zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami.

27. 11. 2015 Zobrazit více

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)Dáváte cihly do pračky? ... my také ne. Dávejte i odpad tam, kam patří. Děkujeme, že třídíte (správně) !

25. 11. 2015 Zobrazit více

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladůMinisterstvo vnitra ČR informuje občany o odstávce systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovníh dokladů. V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o  cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

24. 11. 2015 Zobrazit více

Opakované výběrové řízení - strážník městské policie

Město Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka městské policie.

23. 11. 2015 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2016


Tříkrálová sbírka 2016

tisková zpráva ze dne:9.11.2015

V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich domácností  přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.

Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu  504 skupinek koledníků celkem  2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na:

 • zajištění služby domácí hospicové péče

-    zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

 • zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní místo v České Třebové

Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016

- Zajištění služeb na Orlickoústecku:

 • Charitní pečovatelská služba
 • Domácí hospicová péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Občanská poradna
 • Centrum pod střechou v Letohradě
 • Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
 • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
 • Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

- Přímá pomoc

- Mimořádné situace

- Fond na rozvoj současných projektů

- Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz,  regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz  a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci.

Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem.

Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.:

●  Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče 

Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s onkologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry domácí hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti:

„Sestřičky k nám  jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly mi přesunout dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických věcí - jak člověka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem, kdy lžičkou atd.   Dědeček byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi aktivní. Měl metastázy v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací bolesti zmírnily, a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho stav  s hospicovým lékařem, kdykoli jsme jim mohli zavolat a poradit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a proto se cítila jistě. Byli jsme až překvapeni, jak to vše nesla klidně.

Dědeček zemřel po třech týdnech,  a zemřel tak, jak si přál – klidně, doma mezi svými. Pro nás to byly nezapomenutelné tři týdny. Stihli jsme si říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn – pro něj i pro nás.

Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita pomohla. Byla to pro nás velká jistota.  Všechny sestřičky byly úžasné, měli jsme pocit, že dědeček  pro ně není jen pacient,  ale blízký člověk. Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, a přitom profesionální. Vždy si věděly rady a velmi dobře odhadovaly situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby lékaři v ordinacích tuto variantu rodinám nabízeli. Ne každý  může zůstat doma a pečovat o svého blízkého, ale často to lidé chtějí udělat, a s Charitou to jde.“

Klientům Šance pro rodinu – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejímž členům pomáhají v různých oblastech života.  Sociálním pracovnicím této služby se podařilo:

 • ukázat několika rodičům, jak se efektivně připravovat do školy se svým dítětem
 • zlepšit  prospěch několika dětí ve škole
 • podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli přestěhovat
 • posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější v péči o své dítě
 • podchytit  v začátcích některé  problémy  v rodinách a kontaktovat příslušného odborníka - psychologa, psychiatra, logopeda.
 • pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích a sestavit rodinný rozpočet
 • pomoci při řešení exekucí – kontaktovat věřitele, soudce apod.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad

Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz

www.uo.charita.cz

 

 

 


10. 11. 2015 Zobrazit méně

Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

4. 11. 2015 Zobrazit více

Potřebujete radu nebo pomoc?

Potřebujete radu nebo pomoc?
Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?
Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?
Chcete něco změnit?
Kontaktujte sociální pracovníka, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.

4. 11. 2015 Zobrazit více

Stránka