Navigace

Obsah

Stránka

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Jak je to s cestovními doklady pro děti?Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

12. 5. 2016 Zobrazit více

Obecní úřad bude uzavřen

Obecní úřad Anenská Studánka bude v pondělí 16.5.2016 uzavřen. Prosíme občany, aby své záležitosti vyřídili mimo tento den. Děkujeme za pochopení

12. 5. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení - vedoucí oddělení právního a přestupků

Výběrové řízení - vedoucí oddělení právního a přestupkůVýběrové řízení - vedoucí oddělení právního a přestupků

9. 5. 2016 Zobrazit více

Cestování s dětmi do zahraničí

Blíží se turistická sezóna a často cestují děti do zahraničí s rodiči. Zde je k využití informační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi.

28. 4. 2016 Zobrazit více

Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo

28. 4. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení - referent/ka finančního odboru

Výběrové řízení - referent/ka finančního odboruVýběrové řízení - referent/ka finančního odboru

28. 4. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení - referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

Výběrové řízení - referent/ka kanceláře starosty a tajemníkaTajemník Města Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na vznik pracovního poměru za pozici referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

12. 4. 2016 Zobrazit více

Jarní slevy uhlí - Havelka

Jarní slevy uhlí - HavelkaJarní slevy uhlí - Havelka

5. 4. 2016 Zobrazit více

Lhůta pro podání daňového přiznání končí 1.dubna 2016


financni sprava

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Boženy Němcové 2625, 530 02  Pardubice

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů končí v pátek 1. dubna 2016

Blíží se konečný termín pro podání přiznání k dani z příjmů pro ty poplatníky, kteří nemají ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, a pro osoby, které neuplatnili do 1. dubna 2016 u správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015 pro daňového poradce (tyto osoby podávají daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2016).

Od 21. 3. 2016 až do 1. 4. 2016 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj rozšířené úřední hodiny do 18 hodin.

Finanční úřad pro Pardubický kraj bude jako každý rok vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, v 10 vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání, jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz „Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí“ a uvedeny v příloze této zprávy.

Dosud bylo za celý Pardubický kraj podáno o 10 procent daňových přiznání méně než v loňském roce ke stejnému datu. Představuje to přibližně 33 procent z celkového očekávaného počtu podání. Zaměstnanci všech územních pracovišť zvládají vyřídit daňové poplatníky bez výraznějšího čekání.

Většímu zdržení na finančním úřadě se lze vyhnout podáním daňového přiznání elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na Daňovém portálu – internetové stránky www.daneelektronicky.cz, kde je vyplnění usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami s možnostmi uložení rozpracovaného podání a tisku vyplněného tiskopisu. Další možnost elektronického podání je prostřednictvím datové schránky.  Elektronické podání je povinné, pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem Za nedodržení povinné elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2000 Kč.

Pro placení je nejvýhodnější využít internetové bankovnictví. Fyzické osoby mohou využít nově zavedenou daňovou složenku, pomocí které lze zaplatit daň bez dalšího poplatku na pobočkách České pošty.

Finanční úřad pro Pardubický kraj upozorňuje, že Územní pracoviště v Pardubicích je přestěhováno na Duklu do ulice Boženy Němcové 2625.

V  Pardubicích dne 17. března 2016                 

                                                                                       Ing. Hana Patočková

                                                                                           tisková mluvčí                                                                           Finanční úřad pro Pardubický kraj

 

Tisková zpráva a Příloha ZDE ke stažení

 


18. 3. 2016 Zobrazit méně

Hierarchie nakládání s odpady

Hierarchie nakládání s odpadyHierarchie nakládání s odpady

16. 3. 2016 Zobrazit více

Stránka