Navigace

Obsah

Stránka

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Anenská Studánka

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci Anenská Studánka

21. 10. 2017 Zobrazit více

MÚ Lanškroun odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami

MÚ Lanškroun odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami

6. 10. 2017 Zobrazit více

KOTLÍKOVÉ DOTACE AKTUÁLNĚ

Čtěte pozorně! Změna v podání žádosti o kotlíkové dotace. Žádosti o kotlíkové dotace můžete vyplňovat již nyní.

6. 10. 2017 Zobrazit více

Volná pracovní místa - Městský úřad Lanškroun

Volná pracovní místa - Městský úřad LanškrounNÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Referent/ka odboru stavební úřad - agenda územního plánování
Referent/ka finančního odobru - agenda školství

3. 10. 2017 Zobrazit více

Výluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová

Výluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská TřebováVýluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová

19. 9. 2017 Zobrazit více

Oddlužení po novele insolvenčního zákona


Oddlužení po novele insolvenčního zákona

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení v insolvenčním řízení.

Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.

Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské poradny), kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické či ekonomické vzdělání v magisterském programu.

Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč v případě oddlužení manželů. Částky jsou uvedeny bez DPH. Akreditované osoby budou služby poskytovat bezplatně.

Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České republiky provozovalo svou činnost velké množství komerčních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc se sepsáním oddlužení Jejich služby však postrádaly profesionalitu a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.

Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést všechny své dluhy, musí být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti.  Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu. Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele také kombinací obou způsobů.

Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu oddlužení. Insolvenční správce je povinen navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši 1.089,- Kč nebo 1.634,- Kč (v případě oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou přihlášenou pohledávku.

O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud. 

Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození nemusí žádat.

Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na povolení oddlužení již od roku 2008. Poradna bude o akreditaci žádat a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat.

Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

 

Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí


11. 9. 2017 Zobrazit méně

Omezení provozu obecního úřadu

Omezení provozu obecního úřadu

10. 8. 2017 Zobrazit více

Volná pracovní místa - Městský úřad Lanškroun

Volná pracovní místa - Městský úřad LanškrounTajemník Městského úřadu Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice - referent/ka odboru vnitřních věcí-agenda matriky, referent/ka oddělení kanceláře starosty a tajemníka-agenda dotací a referent/ka oddělení kanceláře staroty a tajemníka-agenda podatelny

3. 8. 2017 Zobrazit více

Opětovný ZÁKAZ nakládání s povrchovými vodami

Opětovný ZÁKAZ nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Lanškroun opětovně zakazuje nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toku Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun. Zákaz je vydán s okamžitou platností na dobu neurčitou.

19. 7. 2017 Zobrazit více

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

13. 7. 2017 Zobrazit více

Stránka