Navigace

Obsah

Stránka

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Zákaz nakládání s povrchovými vodamiZákaz nakládání s povrchovými vodami

2. 9. 2016 Zobrazit více

Výluka vlaků na trati Česká Třebová - Dzbel

Výluka vlaků na trati Česká Třebová - DzbelVýluka vlaků na trati Česká Třebová - Dzbel

22. 8. 2016 Zobrazit více

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacíchMěstský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy,vydává opatření obecné povahy.

22. 8. 2016 Zobrazit více

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami


Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,

zakazuje

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun.

Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká vodních toků Moravská Sázava (od pramene vodního toku po soutok s vodním tokem Březná), Sázavský potok, Kalný potok, Ostrovský potok, Vraní potok, Hadí potok, Zadní potok, Třešňovský potok, Lukovský potok, Anenský potok, Trpík, Rudoltička (dříve Lukávka), Květná, Lubnický potok, Hraniční potok, Tatenička a Březná (na území ORP Lanškroun), a přítoků uvedených vodních toků.
Opatření obecné povahy – zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami se týká katastrálních území Výprachtice (v povodí vodního toku Moravská Sázava), Valteřice u Výprachtic, Koburk, Rýdrovice, Horní Heřmanice v Čechách, Dolní Heřmanice v Čechách, Nepomuky (v povodí vodních toků Moravská Sázava a Kalný potok), Mezilesí u Lanškrouna, Albrechtice u Lanškrouna, Sázava u Lanškrouna, Ostrov u Lanškrouna, Jakubovice, Horní Třešňovec, Dolní Třešňovec, Lanškroun, Žichlínek, Helvíkov (v povodí vodního toku Lukovský potok), Anenská Studánka, Damníkov, Luková, Trpík, Květná u Lukové, Rudoltice u Lanškrouna, Lubník, Krasíkov, Cotkytle (v povodí vodního toku Hraniční potok), Herbortice, Strážná a Tatenice.
Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomu odběru nebo nakládání
s vodami není třeba zvláštního technického opatření.
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou. Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy

 


22. 8. 2016 Zobrazit méně

Ztracený německý ovčak byl nalezen

Ztracený německý ovčak byl nalezen

22. 8. 2016 Zobrazit více

Ztratil se mladý záchranářský pes

Ztratil se mladý záchranářský pes

17. 8. 2016 Zobrazit více

Olympijský park Pardubice 2016 se blíží!

Olympijský park Pardubice 2016 se blíží!

3. 8. 2016 Zobrazit více

Obecní úřad bude uzavřen

Obecní úřad bude uzavřen od 5.8.-12.8.2016

29. 7. 2016 Zobrazit více

Změna hodin pro veřejnost na poště Damníkov

Změna hodin pro veřejnost na poště Damníkov

26. 7. 2016 Zobrazit více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb. Začínáme od 1. prosince!

17. 6. 2016 Zobrazit více

Stránka