Navigace

Obsah

Stránka

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Zákaz nakládání s povrchovými vodamiZákaz nakládání s povrchovými vodami

2. 9. 2016 Zobrazit více

Výluka vlaků na trati Česká Třebová - Dzbel

Výluka vlaků na trati Česká Třebová - DzbelVýluka vlaků na trati Česká Třebová - Dzbel

22. 8. 2016 Zobrazit více

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích


Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy,

vydává opatření obecné povahy,

kterým stanoví dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro označení uzavírky a objížďky silnice III/36812, III/36811 a III/36818 v místě železničního přejezdu P6643 u vlakové zastávky Anenská Studánka dle přiloženého situačního snímku odsouhlaseného Policií ČR, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Instalace dopravního značení bude provedena po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy (nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení), nejdříve dne 28. 8. 2016 (04:00 hod.). Přechodné dopravní značení bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací, nejpozději však dne 3. 9. 2016 (24:00 hod.).

Důvodem uzavírky silnice III/36812 je oprava železničního přejezdu u vlakové zastávky Anenská Studánka.


22. 8. 2016 Zobrazit méně

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
zakazuje
podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun.

22. 8. 2016 Zobrazit více

Ztracený německý ovčak byl nalezen

Ztracený německý ovčak byl nalezen

22. 8. 2016 Zobrazit více

Ztratil se mladý záchranářský pes

Ztratil se mladý záchranářský pes

17. 8. 2016 Zobrazit více

Olympijský park Pardubice 2016 se blíží!

Olympijský park Pardubice 2016 se blíží!

3. 8. 2016 Zobrazit více

Obecní úřad bude uzavřen

Obecní úřad bude uzavřen od 5.8.-12.8.2016

29. 7. 2016 Zobrazit více

Změna hodin pro veřejnost na poště Damníkov

Změna hodin pro veřejnost na poště Damníkov

26. 7. 2016 Zobrazit více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb. Začínáme od 1. prosince!

17. 6. 2016 Zobrazit více

Stránka