Navigace

Obsah

Stránka

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
zakazuje
podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun.

22. 8. 2016 Zobrazit více

Ztracený německý ovčak byl nalezen

Ztracený německý ovčak byl nalezen

22. 8. 2016 Zobrazit více

Ztratil se mladý záchranářský pes

Ztratil se mladý záchranářský pes

17. 8. 2016 Zobrazit více

Olympijský park Pardubice 2016 se blíží!

Olympijský park Pardubice 2016 se blíží!

3. 8. 2016 Zobrazit více

Obecní úřad bude uzavřen

Obecní úřad bude uzavřen od 5.8.-12.8.2016

29. 7. 2016 Zobrazit více

Změna hodin pro veřejnost na poště Damníkov

Změna hodin pro veřejnost na poště Damníkov

26. 7. 2016 Zobrazit více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb. Začínáme od 1. prosince!

17. 6. 2016 Zobrazit více

Projekt na podporu branné připravenosti dětí a mládeže

Projekt na podporu branné připravenosti dětí a mládeže

14. 6. 2016 Zobrazit více

Vydejte se na výlet prázdninovým cyklobusem

Vydejte se na výlet prázdninovým cyklobusemVydejte se na výlet prázdninovým cyklobusem.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Nové auto už jezdí k nemocným


Nové auto už jezdí k nemocným

tisková zpráva ze dne: 11.5.2016

Tak jako řada žen na jaře vyjde do ulic v nových šatech, vyjela i Oblastní charita v novém autě. Díky projektu ERA pomáhá regionům, do nějž se zapojilo třináct dárců včetně samotné ERY (Michal Vyhnálek, Teddies s.r.o., Žamberk, Forez s.r.o., Ostrov, Obecní úřad Jehnědí, CK daňová kancelář, Mgr. Ing. Dagmar Christophová, Rychnov nad Kněžnou atd.), díky sdružení Spousti Ústí n.Orl., herci Jaroslavu Duškovi a dvěma jeho benefičním představením i dalším dárcům se podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky a zakoupit auto osvědčené značky.

Automobil je pro zdravotní sestry nepostradatelný pracovní prostředek. Umožňuje jim dostat se i do hůře dostupných míst v okrese a rozšířit  službu o nové pacienty. V r. 2015 měly sestry charitní ošetřovatelské služby v okrese Ústí nad Orlicí v péči 1.515 pacientů a hospicové sestry doprovodily ke konci života 100 pacientů.

Všem jmenovaným dárcům i těm, jejichž identifikaci neznáme, vyjadřuje Oblastní charita upřímné poděkování.  Vážíme si této podpory, která nám umožňuje konkrétně pomáhat.

 

Iva Marková, www.uo.charita.cz, tel. 734 769 713


19. 5. 2016 Zobrazit méně

Stránka