Navigace

Obsah

Stránka

Potřebujete radu nebo pomoc?


Potřebujete radu nebo pomoc?

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?

Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?

Chcete něco změnit?

Kontaktujte sociální pracovníka, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun

Nám. J.M. Marků 8 (bývalá pošta) -  1. patro, č. dveří 23

Mgr. Hana Mikulová

Tel.: 465 385 267

Email: hana.mikulova@lanskroun.eu

Bc. Radim Šišán, DiS.

Tel.: 465 385 241

Email: radim.sisan@lanskroun.eu

V jakých oblastech Vám může sociální pracovník pomoci?

Bydlení

 • Pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.

Finance

 • Poradenství týkající se půjček včetně vysvětlení možných rizik, podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu, pomoc při řešení dluhů a exekucí
 • Doporučení na specializovaná místa
 • Pomoc při komunikaci s věřiteli
 • Spolupráce při domluvě splátkových kalendářů
 • Poskytnutí informací o sociálních dávkách
 • Pomoc při řešení situace hmotné nouze

Zaměstnanost

 • Pomoc při vyplňování formulářů, doprovod při jednání na úřadu práce a se zaměstnavateli apod.

Jednání na úřadech a dalších institucích

 • Doprovod při jednání na úřadech, pomoc při zprostředkování sociálních dávek, pomoc při vyplnění žádosti o dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování osobních dokladů, všeobecně pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy apod.

Zajištění péče druhé osoby

 • Poradenství a pomoc při zajištění péče druhé osoby – např. pomoc při propuštění blízké osoby z léčebny pro dlouhodobě nemocné, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby apod.

Vzdělání, výchova dětí

 • Podpora pravidelné školní docházky, pomoc při mimoškolní přípravě dětí

Pomoc při řešení dalších sociálních situací, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka.

Sociální pracovník vždy:

 • Respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu
 • Poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace
 • Nabízí možnost řešení situace, ale zároveň respektuje Vaše rozhodnutí, klient může spolupráci ukončit
 • Podporuje samostatnost a schopnosti klienta
 • Přistupuje ke každému individuálně
 • Dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem klienta

Pomoc je určena:

 • Osobám ohroženým sociálním vyloučením (v důsledku stáří, nemoci, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě)
 • Osobám se zdravotním postižením nebo duševním postižením
 • Osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 • Osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkům
 • Osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislosti na alkoholu, na hracích automatech, na drogách)
 • Obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • Nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení)
 • Rodinám s dětmi
 • Imigrantům (ze zemí EU, EHP a dalších)

Důležitá telefonní čísla na další instituce:

Úřad práce

 • Zprostředkování zaměstnání            Tel. 950 172 240
 • Kontaktní místo
  • Státní sociální podpora                     Tel. 950 172 250 (253, 254, 450)
  • Hmotná nouze                                    Tel. 950 172 434 a 950 172 440 
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, příspěvek na péči                                                    Tel. 950 172 412 a 950 172 252

Ubytovny

 • Ubytovna na Faře, Dobrovského 50

Tel. 607 686 229, nafare50@seznam.cz

 • Hotel*** garni a hostel Rubyk, Krátká 193

Tel. 463 303 220, hotel@lanskroun.cz

 • Hotel Starý mlýn, T. G. Masaryka 37

Tel. 774 447 885, stary.mlyn.la@seznam.cz

 • Ubytování Stehlík, Lanškroun

Tel. 602 457 499, TondaStehlik@seznam.cz

Sociální služby Lanškroun

(poskytovatel pečovatelské služby)                Tel. 465 503 006

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

 • Centrum sociálních služeb Lanškroun, Havlíčkova 1129

Tel. 734 281 416, email: centrum.lan@orlicko.cz

 • Ošetřovatelská služba Lanškroun, Nám. A. Jiráska 2

Tel. 731 402 339, email: chos.lan@orlicko.cz

Občanská poradna

(každý týden v pátek v době od 9 do 12 hodin)

 Tel. 465 520 520 (734 281 415)


4. 11. 2015 Zobrazit méně

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

2. 11. 2015 Zobrazit více

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

21. 10. 2015 Zobrazit více

Zpravodaj TECHNOhrátky říjen 2015

Zpravodaj TECHNOhrátky říjen 2015

20. 10. 2015 Zobrazit více

Výlukový jízdní řád vlaků

Výlukový jízdní řád vlakůOd 19. října 11:10h do 25. října 16:30 h proběhne nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová na trati č. 017 Česká Třebová - Dzbel.

19. 10. 2015 Zobrazit více

Zpravodaj odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje

Zpravodaj odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje

29. 9. 2015 Zobrazit více

Zpravodaj TECHNOhrátky září 2015

Zpravodaj TECHNOhrátky září 2015

21. 9. 2015 Zobrazit více

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

10. 9. 2015 Zobrazit více

Omezení otevírací doby pošty Damníkov

Váženým zákazníkům České pošty oznamujeme, že pobočka v Damníkově bude ve dnech 17. a 18.9.2015 otevřena od 13:30 do 15:30 z provozních důvodů

8. 9. 2015 Zobrazit více

Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

18. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka