Navigace

Obsah

Stránka

Výběrové řízení na vznik pracovního místa na pozici referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

Tajemník Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení, podle § 7 odst. 1 zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na níže uvedenou pracovní pozici (dále též „úředník“):
NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
Referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

20. 1. 2016 Zobrazit více

Nabídka práce v Lanškrouně

Společnost Work Service přijme zaměstnance na pozice operátorů výroby v Lanškrouně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, možnost závodního stravování a pracovní oděv. Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 601 311 311 nebo na e-mailu Nikola.Zatloukalova@workservice.cz

13. 1. 2016 Zobrazit více

OÚ Anenská Studánka bude 18.1.2016 uzavřen

OÚ Anenská Studánka bude 18.1.2016 uzavřen

7. 1. 2016 Zobrazit více

Odvolání zákazů obecného nakládán s pozdezmními vodami

Odvolání zákazů obecného nakládán s pozdezmními vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu, odvolává zákaz nakládání s podzemními vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015 ve výrokové části I.

31. 12. 2015 Zobrazit více

Pardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém krajiPardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

21. 12. 2015 Zobrazit více

Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného

Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočnéhoTisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného

8. 12. 2015 Zobrazit více

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

7. 12. 2015 Zobrazit více

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami


Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
I . odvolává zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami vydané opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 10. července 2015 pod č.j. MULA 23375/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun) a opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 13. července 2015 pod č.j. MULA 23987/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).
II . odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015 ve výrokové části II. (pro odběr povrchových vod ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).

Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo, vlivem srážkové činnosti k podstatnému zlepšení stavu povrchových vod ve vodních tocích (během deseti dní „dvojité“ zvýšení průtoků ve vodních tocích nad hranicí minimálního zůstatkového průtoku s předpokládaným určitým stabilizováním stavu), čímž opadl důvod vydaných zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a zákazu nakládání s povrchovými vodami jejich odběru, vodoprávní úřad zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami a zákaz nakládání s povrchovými vodami – jejich odběr odvolal.
Vodoprávní úřad právnické a fyzické osoby však upozorňuje, že nakládání s povrchovými vodami (odběr za pomocí čerpadla…, převádění, akumulování, vzdouvání, využívání jejich energetického potencionálu ad.) je možné pouze na základě platného povolení opravňující nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek stanovených v daném rozhodnutí.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že, vzhledem k tomu, že hydrologická situace s podzemními vodami zůstává nezměněna, na hranici stavu mimořádně podnormálního a mírně podnormálního, bez významného zlepšení, zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní a vrtů na území ORP Lanškroun, tak jak byl vydán v opatření obecné povahy dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015, výrokovou části I., je nadále v platnosti.
Vodoprávní úřad v této věci dále upozorňuje, že uvedený zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr se týká i odběrů podzemních vod za účelem výroby sněhu, zasněžování apod. včetně akumulování těchto vod pro uvedené účely.

 

Celé znění opatření obecné povahy MÚ Lanškroun č.j. MULA 39890/2015 ZDE ke stažení


27. 11. 2015 Zobrazit méně

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)

Dáváte cihly do pračky? ... my také ne :)Dáváte cihly do pračky? ... my také ne. Dávejte i odpad tam, kam patří. Děkujeme, že třídíte (správně) !

25. 11. 2015 Zobrazit více

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladůMinisterstvo vnitra ČR informuje občany o odstávce systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovníh dokladů. V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o  cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

24. 11. 2015 Zobrazit více

Stránka