Navigace

Obsah

Stránka

Tříkrálová sbírka 2016 skončila

Tříkrálová sbírka 2016 skončila

26. 1. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení na vznik na pozici zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.

Výběrové řízení na vznik na pozici zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S.
Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Místní akční skupina Lanškrounsko,z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.

20. 1. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení na vznik pracovního místa na pozici referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

Tajemník Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení, podle § 7 odst. 1 zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na níže uvedenou pracovní pozici (dále též „úředník“):
NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
Referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

20. 1. 2016 Zobrazit více

Nabídka práce v Lanškrouně

Společnost Work Service přijme zaměstnance na pozice operátorů výroby v Lanškrouně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, možnost závodního stravování a pracovní oděv. Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 601 311 311 nebo na e-mailu Nikola.Zatloukalova@workservice.cz

13. 1. 2016 Zobrazit více

OÚ Anenská Studánka bude 18.1.2016 uzavřen

OÚ Anenská Studánka bude 18.1.2016 uzavřen

7. 1. 2016 Zobrazit více

Odvolání zákazů obecného nakládán s pozdezmními vodami

Odvolání zákazů obecného nakládán s pozdezmními vodamiMěstský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu, odvolává zákaz nakládání s podzemními vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015 ve výrokové části I.

31. 12. 2015 Zobrazit více

Pardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém krajiPardubicky kraj vyhlasil 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

21. 12. 2015 Zobrazit více

Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného

Tisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočnéhoTisková zpráva ke zvýšení cen vodného a stočného

8. 12. 2015 Zobrazit více

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

Výsledky 32. ročníku Čertovského běhu 2015

7. 12. 2015 Zobrazit více

Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami


Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,
I . odvolává zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami vydané opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 10. července 2015 pod č.j. MULA 23375/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun) a opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 13. července 2015 pod č.j. MULA 23987/2015 (pro vodní toky v povodí vodního toku Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).
II . odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015 ve výrokové části II. (pro odběr povrchových vod ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).

Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo, vlivem srážkové činnosti k podstatnému zlepšení stavu povrchových vod ve vodních tocích (během deseti dní „dvojité“ zvýšení průtoků ve vodních tocích nad hranicí minimálního zůstatkového průtoku s předpokládaným určitým stabilizováním stavu), čímž opadl důvod vydaných zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a zákazu nakládání s povrchovými vodami jejich odběru, vodoprávní úřad zákazy obecného nakládání s povrchovými vodami a zákaz nakládání s povrchovými vodami – jejich odběr odvolal.
Vodoprávní úřad právnické a fyzické osoby však upozorňuje, že nakládání s povrchovými vodami (odběr za pomocí čerpadla…, převádění, akumulování, vzdouvání, využívání jejich energetického potencionálu ad.) je možné pouze na základě platného povolení opravňující nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek stanovených v daném rozhodnutí.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že, vzhledem k tomu, že hydrologická situace s podzemními vodami zůstává nezměněna, na hranici stavu mimořádně podnormálního a mírně podnormálního, bez významného zlepšení, zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní a vrtů na území ORP Lanškroun, tak jak byl vydán v opatření obecné povahy dne 6. srpna 2015 pod č.j. MULA 26692/2015, výrokovou části I., je nadále v platnosti.
Vodoprávní úřad v této věci dále upozorňuje, že uvedený zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr se týká i odběrů podzemních vod za účelem výroby sněhu, zasněžování apod. včetně akumulování těchto vod pro uvedené účely.

 

Celé znění opatření obecné povahy MÚ Lanškroun č.j. MULA 39890/2015 ZDE ke stažení


27. 11. 2015 Zobrazit méně

Stránka