Navigace

Obsah

Stránka

Výluka vlaků na trati Česká Třebová - Dzbel od 29.3. - 27.4.2016

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech od 29. března od 10:30 hod nepřetržitě do 27. dubna 2016 do 13:30 proběhne výluka traťové koleje v úseku Třebovice v Čechách - Dzbel na trati č. 017.

9. 3. 2016 Zobrazit více

Vlajka pro Tibet - letos se připojí i obec Anenská Studánka

Vlajka pro Tibet - letos se připojí i obec Anenská StudánkaLetos se obec Anenská Studánka připojí ke kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěsí 10. března tibetskou vlajku jako připomínku 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a v jehož důsledku zemřel téměř milion Tibeťanů.

8. 3. 2016 Zobrazit více

Tisková zpráva - Lanškrounsko


logoL A N Š K R O U N S K O

svazek obcí

J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel.465 385220, fax.465 385244

 

Tisková zpráva

Rada svazku Lanškrounsko se zabývala přípravou aktivit Lanškrounska v roce 2016

Rada svazku Lanškrounsko se sešla v úterý 7.2. v Lanškrouně. Na programu jednání měla zejména přípravu rozpočtu a plán činnosti Lanškrounska v roce 2016.

Svazek obcí Lanškrounsko připravuje na rok 2016 zejména tyto aktivity :

V oblasti spolupráce členských obcí připravuje cyklus vzdělávacích aktivit pro zástupce samospráv a zaměstnance obcí na aktuální témata. Lanškrounsko dále pokračuje v podpoře obnovy malých památek, kdy za posledních více jak deset let podpořilo opravu desítek drobných památek v hodnotě miliónů korun. V letošním roce soustředí Lanškrounsko pozornost na zlepšení informací o drobných památkách na svém území. K ochraně majetku obcí vyvíjí Lanškrounsko aktivity při společném postupu při auditech pojištění majetku členských obcí.

Lanškrounsko průběžně spolupracuje se svými členskými obcemi při vyhledávání dotačních možností na realizaci investičních i neinvestičních aktivit obcí Lanškrounska.   

K úspoře nákladů na elektrické energie a plynu se Lanškrounsko již řadu let podílí na organizaci společného nákupu energii pro obce a jejich organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Od roku 2016 bude Lanškrounsko disponovat mobilním zázemím pro pořádání veřejných akcí ( kryté mobilní podium, souprava lavic a stolů), které bude k dispozici pro členské obce a pro organizace z členských obcí Lanškrounska.

Již druhým rokem bude Lanškrounsko poskytovat dotace na pořádní oslav a výročí členských obcí a jejich organizací.

V oblasti bezpečnosti obyvatelstva připravuje Lanškrounsko ve spolupráci s dotčenými obcemi výstavbu cyklostezek Lanškroun – Sázava, Lanškroun – Žichlínek  a Lanškroun – Rudoltice. Dále v letošním roce Lanškrounsko pořídí  pro Hasičský záchranný sbor Lanškroun defibrilátor a jedná se všemi obcemi ORP Lanškroun o společném pořízení mobilního měřiče rychlosti pro potřeby Policie ČR, obvodního oddělení v Lanškrouně.

V oblasti  nakládání s odpady má Lanškrounsko v plánu objednat zpracování optimalizační studii nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a podpořit vzdělávání v oblasti nakládání s odpady pro všechny věkové skupiny.  

V oblasti cestovního ruchu Lanškrounsko pečuje o naučnou stezku v Sázavském údolí a připravuje pro tento rok generální rekonstrukci odpočinkového místa této naučné stezky. V roce 2016 také vznikne nový webový portál Lanškrounska, kde se budou vedle informací o svazku a jeho činnosti nacházet i informace pro hosty Lanškrounska.

V neposlední řadě by měl být rok 2016 rokem počátku poskytování dotací z prostředků MAS Lanškrounsko, z.s. na podporu aktivit veřejných, podnikatelských i neziskových subjektů Lanškrounska, když MAS Lanškrounsko z.s. vzniklo na základě iniciativy a zásadní finanční  podpory členských obcí Lanškrounska.       

                                                           Mgr.Radim Vetchý                                                                                            předseda svazku obcí Lanškrounsko

 

 

 

 

 

 


16. 2. 2016 Zobrazit méně

Nábor k Policii ČR

Nábor k Policii ČRHledáme schopné mladé muže a ženy, kteří by chtěli pomoci se zajištěním bezpečnosti občanů ČR.

10. 2. 2016 Zobrazit více

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky na ZŠ a MŠ Tatenice

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky na ZŠ a MŠ TateniceKonkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky na ZŠ a MŠ Tatenice

29. 1. 2016 Zobrazit více

Nabídka rozhlasové ústředny a promítačky

Obecní úřad Anenská Studánka nabízí vyřazenou rozhlasovou ústřednu a promítačku.

28. 1. 2016 Zobrazit více

Splatnost místních poplatků v roce 2016

Splatnost místních poplatků v roce 2016

28. 1. 2016 Zobrazit více

Tříkrálová sbírka 2016 skončila

Tříkrálová sbírka 2016 skončila

26. 1. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení na vznik na pozici zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.

Výběrové řízení na vznik na pozici zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S.
Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Místní akční skupina Lanškrounsko,z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně řízeného rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.

20. 1. 2016 Zobrazit více

Výběrové řízení na vznik pracovního místa na pozici referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

Tajemník Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení, podle § 7 odst. 1 zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na níže uvedenou pracovní pozici (dále též „úředník“):
NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
Referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

20. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka