Navigace

Obsah

Informace pro občany

Poplatky na rok 2015 Cena
Poplatek za odpad  
na osobu trvale hlášenou v obci / rok 400,- Kč
za stavbu sloužící k rekreaci / rok 400,- Kč
(poplatek hradí souhrnně vlastník nemovitosti)  
Poplatek pes  
Poplatek za 1. psa / rok 100,- Kč
Poplatek za 2. a dalšího psa / rok 150,- Kč
Tento poplatek hradí majitel psa.  
   
Splatnost poplatků je stanovena OZV č. 2/2012 a to do 31.03. příslušného roku  

 

Ceník služeb poskytovaných obcí Cena
Půjčení křovinořezu 250,- Kč / 1 hod
Půjčení traktoru 300,- Kč / 1 hod
  150,- Kč / započatá 1/2 hod
Hlášení v místním rozhlase 50,- Kč / 1 hlášení

 

 

Kopírování a tisk dokumentů Cena
Černobíle:  
A4 jednostranně  1,50 Kč / ks
A4 oboustranně  2,- Kč / ks
A3 jednostranně  2,- Kč / ks
A3 oboustranně  3,- Kč / ks
Barevně:  
A4 jednostranně   2,- Kč / ks
A4 oboustranně   3,- Kč / ks

 

Zhotovení smluv Cena
do 5 výtisků 500,-
za každý další výtisk 50,- / ks

 

Uvedené ceny jsou konečné.