Navigace

Obsah

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a dále provozuje kamerový systém za účelem ochrany zdraví osob a ochrany majetku obce.  OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

Obec Anenská Studánka,
sídlo: Anenská Studánka 54, 563 01, IČ: 00580988, DS: g2ra3gx,
telefon: 465 394 167, e-mail: anenskastudanka@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ:

Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO,
IČO 70902640, sídlo Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, DS: 9e7dzu4,
kontaktní osoba:
RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@dso-lanskrounsko.cz, tel.: +420 603 874 843

 

 

Formulář Ohlášení ochrany osobních údajů ZDE ke stažení

Kamerový systém – informace o zpracování osobních údajů ZDE ke stažení