Navigace

Obsah

Informace o bankovních výpisech a darovací smlouvě

Žádostí ze dne 03.10. 2016  žádal žadatel o poskytnutí informace týkající se  kompletního výpisu z bankovních účtů za měsíc září 2016 a kopie poslední darovací smlouvy (obec jako dárce).

Vzhledem k tomu, že žadatelem požadovaná listina obsahuje osobní údaje fyzických osob, a vzhledem k tomu, že nemá povinný subjekt od těchto fyzických osob souhlas s předáním jejich osobních údajů třetím osobám, je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 8a InfZ. Podle ust. § 8a InfZ „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobních povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“

Povinný subjekt tedy informaci poskytl s tím, že se žádost o poskytnutí informace ze dne 03.10.2016 v rozsahu osobních údajů (jména, příjmení, rodná čísla, názvy a čísla účtů fyzických osob) v souladu s § 8a InfZ odmítá. Tyto informace dle § 4 písm. a) a písm. e), zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly v listině, která je požadovanou informací, anonymizovány.