Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle    zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Anenská Studánka

2.

Důvod a způsob založení

Obec Anenská Studánka vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Státní správa:

Jaroslav Paar - starosta

Ing. Pavel Petr, CSc.- místostarosta

Helena Ptáčková, DiS. - hlavní účetní
odborný referent,
                                ohlašovna

 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Anenská Studánka
Anenská Studánka 16
563 01  Lanškroun

Telefon: 465 394 167
Mobil starosta: 723 598 186
Mobil místostarosta: 724 161 644
Kancelář: 465 394 167
E-mail:

anenskastudanka@seznam.cz

E-mail starosta:

starosta.anenskastudanka     @seznam.cz

Internet. stránky: www.anenskastudanka.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Anenská Studánka
Anenská Studánka 16
563 01  Lanškroun

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Anenská Studánka
Anenská Studánka 16
563 01  Lanškroun

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí   08:00 - 11:00

 

13:00 - 17:00
Středa   08:00 - 11:00   13:00 - 18:00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 465 394 167
Kancelář starosty
Tel: 465 394 167 (středa 16:00 - 18:00)
Mobil: 723 598 186
e-mail: anenskastudanka@seznam.cz

4.5.

Adresa internetové stránky

www.anenskastudanka.cz

4.6.

Adresa e-podatelny

epodatelna.as@seznam.cz

4.7. Profil zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/
profilObecAnenskaStudanka

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 25820611/0100

6.

005 80 988

7.

DIČ

neplátce DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Anenská studánka
 

- Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

- Žádost o povolení terénních úprav

- Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

- Ohlášení stavební úpravy - jednoduché stavby

- Ohlášení stavební úpravy - jednoduché stavby - čestné prohlášení

- Ohlášení drobné stavby

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Anenská Studánka

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Anenská Studánka vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Anenská Studánka poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005