Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Anenská Studánka
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Anenská Studánka
  Anenská Studánka 16
  563 01  Lanškroun
 • e-mailem:  anenskastudanka@seznam.cz
 • elektronickým podáním: zde
 • telefonicky na tel. čísle: 465 394 167 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Anenská Studánka
středa: 15.00 - 18.00